Eruul Jargalan

$399.00

Жаргалан

( Эрүүл энх амьдрах чин хүслийн дээд  өөрийн бие махбод, сэтгэлийн тэнцвэрийг олж өөрийн оршихуйг танин ухамсарлахад хөтлөх хөтөлбөр )

Жаргалан, жаргалан, жаргалан

Энэ ертөнцийн түмэн жаргалан

Түүний дотор чухам жаргалан

Эрүүл энхийн нэгэн жаргалан                                                                              Д. Нацагдорж

 1. Зорилго:

Хүн төрлийг олох нь зүү дээр арвай тогтох адил дээдийн заяа бөгөөд хүн бүр энэ насандаа эрүүл энх, амар амаглан орших чадвартай байдаг ба энэ чадварыг нь сэргээн сануулж, өөрийн биеэ танин, ухамсарлахад хөтөч болон хүн бүрт өөрийгөө тэнцвэржүүлэх, анагаан эдгээх, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх бүхэл цогцын суурь боловсрол болон дадлыг эзэмшүүлэхэд оршино.

 1. Хөтөлбөрт хэн хамрагдах вэ?
 • Эрүүл энх, амар амаглан амьдралыг чин хүслээ болгон тодорхойлж буй хүн бүр
 1. Жаргалан  хөтөлбөрийн үргэлжлэх хугацаа:
 • 21 хоног (Нэг жилийн хугацааны зөвлөмж)
 1. Хөтөлбөрийн онцлог ба бусад хөлбөрөөс ялгаатай тал
 • Монголын уламжлалт анагаах ухаанаар хөтлүүлж эрүүл мэндийн цогц мэдлэгтэй болно.
 • Од гариг, нар сар, дэлхийн эрчим таны эрүүл оршиход хэрхэн нөлөөлдөг мөн эдгээр эрчимтэй  эрүүл оршихын тулд хэрхэн хэмнэл нэгдэх  аргад суралцана
 • Өөрийн эрүүл мэндийг системтэйгээр хамгаалах аргад суралцана
 • Өөрийн хүслийг ухамсартайгаар удирдаж насан туршын амьдралын зөв хэв маягийг олно
 • Сэтгэлийн тэнцвэрийг хадгалах аргад суралцана
 • Идээ, ундааны мөн чанар, амтыг таньж идээ, ундаагаар өвчин эмгэгээс сэргийлэх, мөн өвчин эмгэгээ идээ, ундаагаар засах аргад суралцана
 • Өөрт гарч буй бие махбодын зовиурыг өөрийгөө таних хөтөч болгон илааршуулна
 • Өөрийн эрүүл мэндээ бүрэн хариуцаж, өөрийн оршихуйн эзэн нь болохоо танина

Энэхүү хөтөлбөр маань Ичинхорлоо эмчийн 7 жилийн Эрүүл мэндийг бүхлээр нь мэдрэх туршлагыг энгийн байдлаар нөхөртөө заасан туршлага дээр үндэслэн, та бүхэнтэйгээ өөрийн арга барилаар хүргэх шинэ хөтөлбөр болно.

Хүн бүр энэ насандаа эрүүл энх, амар амгалан амьдрах чадвартай байдаг. Тэрхүү чадварын сэрээх боломжтой, ба энэхүү аялалд таныг хөтлөхөд энэхүү хичээлийн зорилго оршино. Тэгэхээр та өөрийгөө яг байгаагаар нь махан бие, сэтгэл, сүнсний түвшинд танин мэдэх, мээдрэх, ойлгоход бид таныг хөтөлнө. Энэ нь зөвхөн шинж тэмдгийн түвшинөөс цаашлан сүнсний түвшинд та өөрийгөө танин мэдэх боломжтой.

 1. Хөтөлбөрийн зарчим
Хөтөлбөрийн  зарчим Мэдрэх Таних
 1. Өөрийн тэнцвэрийг олох
Яг одоо өөрт мэдэгдэж буй бие махбод болон сэтгэл санааны зовиур, архаг болон хурц өвчнийг тэнцвэржүүлэх гаргалгааг гарган хэрэгжүүлэх

 

          Сэтгэлийн хөдөлгөөн, явдал мөр, идээ ундааны мөн чанрыг танина.

Өөрийн хүслийн ухамсарлана

 1. Орчиноо мэдэрч, харилцан тэнцвэртэй орших
Жилийн дөрвөн улирал, цаг уур, газарзүйн онцлог буюу оршин буй газрыг мэдэрч зохирох ухаанд суралцах  Хорвоо ертөнцийг жам ёсыг танина
 1. Өөрийг бүтээж буй үүтгэл эрчимийг мэдэрч, нэгдэх
Нар, сарны хөдөлгөөн, удамшил болон уламжлалын эрчмийг мэдэрч, байгалийн хүчийг ашиглаж сурах  Өөрсдийн үүсэл гарал, учир шалтгааныг танина

 

 

 1. Хөтөлбөрийн онцлог:
 1. Оношилгоо

Таны өлөн үеийн хэл, шээсний  зурганд дүгнэлт хийн  мөн  биед гарч буй зоиурын талаар харилцан ярилцаж таны биед гарч буй өөрчлөлтүүдийг дүгнэн эрүүл мэндийг байдлыг тодорхойлно.

 1. Таних, ухамсарлах ярилцлага  (10 удаа)

21 хоногт 10 цогц хичээл орох ба хичээл бүрийн дараа тухайн хичээлийн талаар хүн бүртэй харилцан ярилцаж, өөрийн биед гарч буй өөрчлөлтөөр дамижуулж өөрийн биеийг таних, ухамсарлах мөн тэнцвэртэй орших гаргалгааг гарган хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадварыг эзэмжүүлэхэд туслана.

гаргалгааг гаргана.  Ярилцах цагийн хугацаа (45 мин- 1 цаг)

 1. Жилийн турш өөрийгөө танин, дадал олоход туслах идээ ундаа болон явдал мөрийн зөвлөгөө

21 хоногийн турш олж авсан цогц мэдлэгийг нэг жилийн турш өөрийн биед хэрэгжүүлэн, өөрийн биеэ анагаан тэтгэх арга замд суралцахад туслана.

 1. 10 цогц хичээл

Эрүүл, амар амаглан, урт удаан наслах дараах мэдлэгийг таньж, ухамсарлана.

 

Мэдлэг:

 1. Би хэн бэ? Миний өвөрмөц чанар ба бусдаас ялгаатай чанар
 2. Сэтгэл гэж юу вэ?  Сэтгэлийн чанрыг таних ба сэтгэлийн хөдөлгөөн бидний бие махбодид хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
 3. Арга билгийн ухаан буюу тэнцвэр хадгалах хууль
 4. Таван махбодын онол буюу өөрийн бие махбодын  харилцан шүтэлцээг танихуй
 5. Өөрийн хүслийг удирдан ходоодны галын илчээ тэтгэх
 6. Идээ, ундааны мөн чанар, амт, үйлдлийг өөрийн биеийн чанарт тохируулах
 7. Явдал мөрийн дэгийг хорвоогийн жам ёстой нийцүүлэх
 8. Жилийн дөрвөн улирал, өдрийн хэмнэл бие махбодид хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
 9. Нар сарны эрчим бидний бие махбодийг хэрхэн тэтгэдэг вэ? Нар сарны эрчмээр бие махбодоо тэтгэх ухаан
 10. Эрчим хүчний хүрдэн гэж юу вэ?  Амьдралыг тэтгэх болон тэнцүүлэгч хүч, сүнсний мөнх оршихуй

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Eruul Jargalan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *