Protect your gut program

$299.00

“What foods should I eat?” For people who have digestive health issues, this is a common question. My answer is not that simple. Traditional Chinese Medicine(TCM) principles have me change my recommendations from person to person as well as from season to season. This is because, of course, we are not all the same and because external environments affect our bodies. So, there is no ONE perfect diet for all.

21 DAYS PROTECT YOUR GUT PROGRAM

✔Traditional Nutrition Consultation that evaluates your needs on a personal level.

✔21 Days Amu Superfoods to BALANCE YOUR DIGESTION.

✔21 Days Customized Functional Diet that you actually improve your digestion.

✔3 Modules that walk you through the steps to optimize your digestion.

THIS PROGRAM DESIGNED TO HELP PEOPLE WHO HAVE BELOW DISEASEs AND SYMPTOMS, not intended to heal and treatment. This program is not curing any disease and envolved diagnosis. This program only helps people during these diseases and symptoms help them eat right based on Traditional Chinese Medicine philosophy. We don’t use any herbs, we only teach how to eat right based on ancient nutrition and western nutrition way.

  • Acid Reflux/ GERD
  • Celiac  disease
  • Chronic anemia
  • Pancreas related disease
  • Chronic fatigue
  • Anemia

Disclaimer: If you are seeking health care we encourage you to seek medical assistance from a licensed medical provider. This program not curing any disease and symptoms.

Хөтөлбөр хэрхэн явагдах вэ?
• 21 хоногийн 3 үе шаттай эмчилгээний хоолны дэглэмтэй. Хүн бүрийн биед тааруулж зөвлөх учраас ур чадвар нилээд шаарддаг.

1-р үе шат нь ходоодны орчинг тэнцвэржүүлнэ.

2-р үе шат элэг цөсийг цэвэрлэнэ.

3-р үе шат нь ходоодны салстыг тэнцвэржүүлнэ.

 

Хүн бүр тусгай хоолны дэглэмтэй.
• Хөтөлбөрт АМУ төвийн хүнснүүдийг эмчилгээний хоолны дэглэмтэйгээр хэрэглэнэ. АМУ төвийн үр тарианы хүнсийг Америкт илгээмжээр 2-3 хоногт хүргэнэ. • Хөтөлбөр маань алсын хяналттай. Уламжлалт анагаах ухааны дагуу хэл ба шээсээр онлайнаар алсаас харилцан, хяналтанд хоолны дэглэмийг өөрчилж явна.
• Хөтөлбөр 3 удаагийн хичээлтэй ба ходоод, нойр булчирхай, элэг цөсний талаар, эрүүл зөв тхооллох арга барилыг энэхүү хичээлүүдээс суралцана.
• Бие биенээсээ суралцах тул энэ хугацаанд ходоодоо мэдэрч, ходоодондоо тааруулж хооллож сурах буюу амьдралын хэв маягаа өөрчилж сурдаг.