Зун цаг- Эрүүл хоол

$199.00

Бие махбодийн өвөрмөц чанар болон ходоодны шингээлтийн хүч, улирал, таван цул зургаан сав эрхтэний үйл ажилгаанд тохируулан цагаан хоолыг хүртэн бие махбодийг тэнцвэржүүлж, сэтгэлээ танин мэдэрч, оюуныг хурцалж бие хэл сэтгэлээ эрүүлжүүлэн ариусгахад оршино.

Хөтөлбөрийн онцлог:

  1. Эмчийн үзлэг, зөвлөгөө  (  2 удаа)
  2. Цагаан хоолны ач тус, эрүүл зөв хооллолтын цогц  хичээл ( 5 удаа)
  3. Хөтөлбөрийн турш өөрийн онцлогт тохирсон цагаан хоолны дэглэм, 7 хоногоор 2 удаа

🍏Сургалтын сэдэв:

  • Эрүүл зөв хооллох үндсэн зарчим
  • Зуны улиралын хооллолт ба ногоон хоолыг хийх
  • 5 махбодын онол ба түүнийг амьдралд хэрэглэх нь
  • Ходоодны галын илчинд тааруулж хооллох
  • Дэглэмийн дараахи хооллолт

Ногоон хоол нь бие, хэл, сэтгэлийн тэнцвэрийг богино хугацаанд тогтворжуулах бөгөөд хоол хүнсээр дамжуулан сэтгэлээ танин мэдэрч, бие сэтгэлээ тогтворжуулан дархлалын систем буюу хамгаалах тогтолтолцоог идэвхжүүлэх ач тустай.

Идээ ундаа нь бие, хэл, сэтгэлийн тэнцвэрийг хадгалах амь насыг бат оршоон, бие мах бодийг тэтгэн шимжүүлэх чухал зүйл боловч өөрийн мөн чанар, газар орон, улирал, нас, шингээлтийг хүчиндээ тохироогүй идээ, ундаа хэрэглэх сэтгэл санааг үймүүлэн уур, мунхаг, шунал гэсэн гэмийн сэтгэлийг дэвэргэн өвчин эмгэг үүсгэдэг байна.

Цагаан хоолыг Монголчууд эртнээс амьдралдаа хэрэглэн, бие сэтгэлээ нарийн дэгд оруулан хатуужуулж, бие болон оюуны дээд оргилд хүрч байсан. Үүний нууц нь идээ, ундаа тэр тусмаа цагаан хоолыг өөрийн өвөрмөц чанар, цаг улирал, шингээлтийн хүчиндээ тохируулж хэрэглэж ирсэнд оршино.