Detox 14 days online program

$259.00

Breathe easy this fall! Use the principles of Oriental medicine to detoxify your body each day to boost your immunity and improve your energy.

Amu Nutrition prepares the Fall Detox program. This program including:

✔Traditional Nutritionist Consultation that evaluates your needs on a personal level.

✔14 Days Amu Superfoods to help you detoxify

✔14 Days Customized Functional Diet that detoxifies your whole body.

✔3 Modules that walk you through the steps to optimize your detox journey

People who have below diseases and symptoms cannot participate in this program. 

 • Have Gallbladder stone
 • Having any serious digestion, liver and pancreas disease
 • Irregular heartbeat
 • Pregnant women
 • Asthma
 • Having ongoing allergy reaction

Disclaimer: If you are seeking health care we encourage you to seek medical assistance from a licensed medical provider. This program not curing any disease and symptoms.

Хоргүйжүүлэх хөтөлбөрт хамрагдсанаар таван цул, зургаан сав эрхтэний үйл ажилгааг дэмжин биед хуримтлагдсан хорт нэгдлүүдийг гадагшлуулж, оюун ухааныг тодруулж, таван мэдрэхүйг хурц болгон, бодисын солилцоог сайжруулж, залуужуулах, биеийн хамгаалах тогтолцоог сайжруулахад оршино.

ХӨТӨЛБӨР ХЭРХЭН ЯВАГДАХ ВЭ? 

Хөтөлбөр нь 3 үе шаттай.

 1. үе шат : Уушиг, бүдүүн гэдсийг цэвэрлэнэ.
 2. үе шат: Элэг цөс цэвэрлэнэ.
 3. үе шат: Бөөр болон давсаг, тунгалагийн системийг хүчжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн онцлог, давуу тал: 

Мэргэжлийн эмч хамт олон, уламжлалт анагаах болон европ анагаах ухааныг  хослуулан, эрүүл мэндийн талаас хордлогыг хүнсээр тайлна.

 • Алсын зөвлөгөө ( 3 удаагийн)
 • Хоргүйжүүлэх хичээл ( 2 удаа), (Бие махбодийг хоргүйжүүлэхийн ач тус, бие махбодыг хэрхэн хоргүйжүүлэх вэ?)
 • Хөтөлбөрийн турш хэрэглэх үр тариа болон цайны жор хөтөлбөрийн үнэнд багтсан.
 • Хөтөлбөрийн турш өөрийн биеийн онцлогт тохирсон 14 хоногийн хоолны тусгай жор авна

Эсрэг заалт: 

 • Цөсний чулуу 3 мм-ээс дээш
 • Ходоодны хурц хэлбэрийн үрэвсэл
 • Нойр булчирхайн хурц үрэвсэл
 • Элэгний архаг үрэвсэл хүнд хэлбэр
 • Харшил ( Сэдрэлтийн үе)
 • Зүрхний хурц хэм алдагдал
 • Гуурсан хоолойн багтраа
 • Жирэмсэн
 • Хөхүүл эмэгтэй  ( 6 сар хүртэл)
 • Хүнд өвчтэй