Eruul goo (21 days Weight loss program)

$299.00

You may be surprised to learn that the Asian way of eating for weight loss is totally different from the Western concept!  Instead of focusing solely on the caloric or nutrient content of food, the Eastern way to eat for health is to look at the deeper energetic properties of food that can rebalance the body and boost its energy.

We address the root cause of weight conditions—looking at excess weight as a symptom of a greater health problem. If the root cause of excess weight is not addressed, weight loss will never be permanent.

21 DAYS WEIGHT LOSS PROGRAM

✔Traditional Nutrition Consultation that evaluates your needs on a personal level.

✔21 Days Amu Superfoods to help you get your weight back on track.

✔21 Days Customized Functional Diet that you actually makes weight loss easy.

✔3 Modules that walk you through the steps to optimize your weight loss journey.

Disclaimer: If you are seeking health care we encourage you to seek medical assistance from a licensed medical provider. This program not curing any disease and symptoms.

Хөтөлбөрийн хугацаа: 21 хоногийн дэглэмтэй

Хөтөлбөр хэрхэн явагдах вэ?

Та мэргэжлийн хамт олны хяналтанд таргалалтын шалтгаан болох бодисын солилцооны эмгэгийг олж, эрүүлээр галбиржуулна. Хоолны дэглэмийн тусламжтайгаар ходоодны орчинг тэнцвэржүүлэн, түүний дараа хоргүйжүүлж, цаашлан 5 мах бодыг тэнцвэржүүлснээр та 21 хоногт таргалалтын жинхэнэ шалтгааныг олж, түүнийг арилгах болно.

 • Алсын оношилгоо (Гадаадад)
 • 3 удаагийн хяналт – онлайнаар, хэл ба шээсээр уламжлалтын аргаар
 • Таны бие мах бодыг эрүүлжүүлэн, тэнцвэр алдсан хэсгийг хүнсээр эмчлэх 21 хоногийн АМУ сүпер хүнс (хүргэлт багтсан)
 • Хүн бүрийн биеийн онцлогт таарсан 21 хоногийн 3 удаагийн хоолны дэглэмийг хүн тус бүр дээр гаргана
 • 3 удаагийн цахим сургалт
 • Facebook хаалттай группээр дамжуулан өдөр бүр гарч байгаа асуудлыг шийдэж, нэг нэгнээсээ урам зориг авах
 • Хөтөлбөрийн дараа 1 сар зөвлөгөө авах эрх (бонус)

Цахим сургалт :

 1. Таргалалт ба бодисын солилцоо
 2. Амьдралын хэмнэл ба таргалалт
 3. Биеийн өвөрмөц чанар ба таван махбодыг тэнцвэржүүлэх
 4. Цаашид эрүүл зөв хооллох зарчим

Хүмүүсийн сэтгэгдэлээс